กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาเคมีบำบัดสูตรแรกระหว่าง cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel ในการ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy