กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและลักษณะความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาสำหรับ ผู้ป่วยในก่อนออกจากโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในปี 2557 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy