กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียด ต่อผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 (โอสถศาลา) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy