กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการยากลุ่มที่ต้องระมัดระวังสูง และการพัฒนาเอกสารให้คำแนะนำแบบรูปภาพสำหรับยากลุ่มเมทิลแซนทีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy