กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสังเกตป้ายอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อประกอบการเลือกซื้อ : กรณีศึกษาการเลือกซื้อผัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy