กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติของแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีในผู้สูบบุหรี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy