กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตั้งฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองที่เป็นฟันคุด :รายงานผู้ป่วย 1 ราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF