กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF