กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนใน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับทักษะ กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล