กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อดัชนีมวลกาย รอบเอว ความดันโลหิต และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเมตาโบลิกของผู้ใหญ่ในชนบทไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล