กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล