กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพ และระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล