กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจ และการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล