กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแก่ญาติผู้ดูแลในโรงพยาบาลคลองเขื่อน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล