กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการรู้คิดและความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล