กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนต่อ พฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะอ้วน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล