กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษา ต. บ้านต๋อม จ. พะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล