กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการมองตนเองในอนาคตและระยะการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและนำ้าตาลสะสม ในเลือดภายใต้การควบคุมอิทธิพลของความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล