กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติในชุมชน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษา ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล