กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีฮูลาฮูปร่วมกับ การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง และการจำกัดแคลอรี่ในแต่ละวัน ต่อน้ำหนักตัว เส้นรอบเอว เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และดัชนีมวลกาย ในนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy