กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการกินยากับความร่วมมือในการกินยา ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงภายใต้การควบคุม ตัวแปรระยะเวลาการกินยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล