กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมกลุ่มให้คำปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมต่อระดับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา* Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล