กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศต่อความสะดวกใจ และปฏิบัติการสื่อสารเรื่องเพศ ระหว่างวัยรุ่นหญิงตอนต้นกับมารดา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล