กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล