Return to Article Details การตรวจกรองแอนติบอดีและความชุกของแอนติบอดีชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยที่ขอใช้เลือดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Download Download PDF