กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านการคงอยู่ของชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการชมภาพยนตร์สั้นร่วมกับการฝึกจิตตปัญญา: การศึกษาเชิงพฤติกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy