กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การเผชิญปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือของผู้รับบริการ ที่ทราบข่าวผลการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ Clients’ coping experiences and needs of being informed an abnormal Pap smear result Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy