บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิด ส่วนตัวของผู้นิพนธ์
Return to Article Details Factors Associated with Self-care Behaviors of Type 2 Diabetes Patients at Sai Ngam Hospital, Kamphaeng Phet Province Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy