บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิด ส่วนตัวของ
Return to Article Details Effectiveness of Behavior Modification Program to Reduce Alcohol Consumption among Female Agricultural Workers in Lansak District Uthai Thani Province Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล