บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิด ส่วนตัวของ
Return to Article Details A study of the prevalence and factors influencing to depression in Pulmonary Tuberculosis cases in Latyao hospital, Nakhonsawan Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล