บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิด ส่วนตัวของ
Return to Article Details Self-care Behavior among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล