บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิด ส่วนตัวของ
Return to Article Details The road traffic injuries investigation of Mass caused on Wan Lai Sakaeo Festival 2018, from a small truck flipped upside down on Highway 317 Sakaeo – Chanthaburi , 19 April 2018. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล