กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy