กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy