กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพฉายความเป็นจริงของสังคม: ความเป็นปัจจุบันที่ฉายผ่านจากอดีตย้อนทบทวนงานวิจัยประวัติศาสตร์อนาคต ภาพฉายปรากฎการณ์สังคม และการสื่อสาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy