กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการเลียนแบบกิจกรรมเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสของเตตราฟีนิลพอร์ไฟริน (TPP) และเมทัลโลพอร์ไฟริน (FeTOMPP) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy