กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ ของนักกีฬายูโดระดับเยาวชนหญิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy