กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy