กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยและประโยชน์จากการสนทนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผ่านการแพทย์ทางไกล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy