กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy