กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบรูป ลักษณะคุณสมบัติและข้อดีของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy