กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการตนเองภายหลังผ่าตัดต้อกระจกระหว่าง ผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนอนโรงพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy