กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติ และชนิดพาความร้อนแบบบังคับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy