กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการนวดสลายเซลลูไลท์ต่อเส้นรอบวงบริเวณต้นขาในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy