กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหากลุ่มสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพของ Harrisonia perforata (Blanco) Merr. โดยวิธี Bioassay Guided Fractionation Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy