กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเมทธิลแอนทรานิเลตในพืชสมุนไพรด้วยวิธี UV-Spectroscopy และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย FTIR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy