กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy