กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้สูงอายุภาวะซึมสับสนเฉียบพลันที่เข้ารับการดูแลแบบผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy