กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติการเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยาน ในท่าอากาศยานขนาดกลาง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy