กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องระหว่างผลทดสอบการเดิน 6 นาที และการเดินระยะ 5 เมตร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: การศึกษานำร่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy